Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 76 m²
 • 3.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 72 m²
 • 4.15 tỷVND
C
 • 4
 • 5
 • 48 m²
 • 3.75 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 60 m²
 • 5.3 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 6
 • 86 m²
 • 5.3 tỷVND
F
 • 61.9 m²
 • 3.4 tỷVND