Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 81.49 m²
 • 3 tỷVND
B
 • 2
 • 3
 • 99 m²
 • 9.2 tỷVND
C
 • 6
 • 4
 • 41 m²
 • 5.5 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 81.4 m²
 • 8.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 19 m²
 • 1.99 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 48 m²
 • 5.6 tỷVND