Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 36 m²
 • 7.8 tỷVND
B
 • 2
 • 3
 • 28.1 m²
 • 4.95 tỷVND
C
 • 10
 • 10
 • 66.6 m²
 • 16 tỷVND
D
 • 121.1 m²
 • 22.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 25.3 m²
 • 6.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 74.5 m²
 • 14.5 tỷVND