Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 46.3 m²
 • 6.2 tỷVND
B
 • 5
 • 5
 • 62 m²
 • 20 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 31.7 m²
 • 4.2 tỷVND
D
 • 49.6 m²
 • 12.9 tỷVND
E
 • 2
 • 3
 • 33.8 m²
 • 4.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 28 m²
 • 4.1 tỷVND