Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 43.2 m²
 • 8.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 48 m²
 • 6.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 32.1 m²
 • 6.45 tỷVND
D
Đã bán
 • 8
 • 4
 • 38.8 m²
 • 11.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 10.4 m²
 • 2.7 tỷVND
F
 • 7
 • 8
 • 34.6 m²
 • 15.5 tỷVND