Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 2
 • 18 m²
 • 2.3 tỷVND
B
 • 6
 • 4
 • 87.8 m²
 • 23 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 13.26 m²
 • 2.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 6
 • 8
 • 82.8 m²
 • 45 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 45 m²
 • 7.99 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 55.2 m²
 • 29.5 tỷVND