Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 65 m²
 • 5.8 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 34.1 m²
 • 4.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 46 m²
 • 4 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 47 m²
 • 5.7 tỷVND
E
 • 4
 • 5
 • 54.5 m²
 • 6.8 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 94 m²
 • 18.5 tỷVND