Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 19.54 m²
 • 2.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 48 m²
 • 4.4 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 21.4 m²
 • 4.25 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 20 m²
 • 2.4 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 43.2 m²
 • 4.1 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 224 m²
 • 16.5 tỷVND