Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 94 m²
 • 9.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 116.2 m²
 • 9 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 23 m²
 • 3.1 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 34.5 m²
 • 4 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 28 m²
 • 2.9 tỷVND
F
 • 6
 • 5
 • 51 m²
 • 6 tỷVND