Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 11.3 m²
 • 1.8 tỷVND
B
 • 6
 • 6
 • 40.9 m²
 • 9.8 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 43.1 m²
 • 8.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 18.7 m²
 • 3.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 32 m²
 • 8.4 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 36.8 m²
 • 6.9 tỷVND