Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 44.3 m²
 • 6.75 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 47.3 m²
 • 3.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 48 m²
 • 3.78 tỷVND
D
Đã bán
 • 78.9 m²
 • 5.15 tỷVND
E
 • 83.2 m²
 • 7.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 28 m²
 • 3.25 tỷVND