Nhà đất lân cận

A
 • 36.7 m²
 • 3.9 tỷVND
B
Đã bán
 • 48 m²
 • 3.9 tỷVND
C
 • 89.3 m²
 • 9.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 40 m²
 • 5.65 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 13.7 m²
 • 2.25 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 56 m²
 • 8.95 tỷVND