Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 33 m²
 • 4.1 tỷVND
B
 • 2
 • 3
 • 53 m²
 • 7.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 15.3 m²
 • 2.15 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 75.7 m²
 • 6.6 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 23.1 m²
 • 5 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 56.7 m²
 • 6 tỷVND