Nhà đất lân cận

A
 • 138.9 m²
 • 8.2 tỷVND
B
 • 2
 • 3
 • 75.5 m²
 • 7.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 30.6 m²
 • 2.55 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 49 m²
 • 2.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 41.9 m²
 • 3.15 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 36.3 m²
 • 2.7 tỷVND