Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 59.5 m²
 • 4.75 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 19.8 m²
 • 2.4 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 33.6 m²
 • 2.4 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 46 m²
 • 2.85 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 50.8 m²
 • 3.5 tỷVND
F
 • 1
 • 2
 • 64.9 m²
 • 5 tỷVND