Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 5.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 56.6 m²
 • 7.95 tỷVND
C
 • 4
 • 4
 • 59.8 m²
 • 5.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 56 m²
 • 3.35 tỷVND
E
 • 4
 • 4
 • 50 m²
 • 5.85 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 57.4 m²
 • 7.5 tỷVND