Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 23.7 m²
 • 3.65 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 50 m²
 • 4.1 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 40 m²
 • 3.65 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 103 m²
 • 13.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 30 m²
 • 3.3 tỷVND
F
 • 4
 • 6
 • 72 m²
 • 11 tỷVND