Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 57.6 m²
 • 4.86 tỷVND
B
Đã bán
 • 61.9 m²
 • 7.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 15.2 m²
 • 3.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 62 m²
 • 7.95 tỷVND
E
Đã bán
 • 6
 • 6
 • 55.2 m²
 • 8.99 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 18.3 m²
 • 5.3 tỷVND