Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 1,305 m²
 • 79 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 88 m²
 • 2.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 2.35 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 82 m²
 • 2.7 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 2.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 81 m²
 • 2.55 tỷVND