Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 17.9 m²
 • 2.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 61.4 m²
 • 4.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 14.9 m²
 • 3.45 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 38 m²
 • 4.65 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 39.7 m²
 • 12.25 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 18.6 m²
 • 2.5 tỷVND