Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 43 m²
 • 2.35 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 30 m²
 • 2.65 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 45 m²
 • 2 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 48 m²
 • 2.1 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 50 m²
 • 2.55 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 43.2 m²
 • 2.6 tỷVND