Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 23.1 m²
 • 4.2 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 61.4 m²
 • 4.2 tỷVND
C
 • 4
 • 4
 • 85.6 m²
 • 22 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 63.7 m²
 • 6.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 39.7 m²
 • 12.25 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 47 m²
 • 7.5 tỷVND