Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 5
 • 62.4 m²
 • 13.5 tỷVND
B
 • 4
 • 5
 • 38 m²
 • 9.6 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 39 m²
 • 6 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 41.5 m²
 • 10.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 68.4 m²
 • 7 tỷVND
F
Đã bán
 • 6
 • 3
 • 27.5 m²
 • 6.6 tỷVND