Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 36.76 m²
 • 9.9 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 33.4 m²
 • 9.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 35 m²
 • 6.35 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 40 m²
 • 1.67 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 40 m²
 • 1.8 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 46 m²
 • 3.55 tỷVND