Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 21.6 m²
 • 3.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 19.1 m²
 • 3.7 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 40 m²
 • 8.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 48 m²
 • 5.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 7
 • 8
 • 49 m²
 • 6.4 tỷVND
F
 • 6
 • 7
 • 76 m²
 • 14.7 tỷVND