Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 5
 • 99 m²
 • 14.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 26 m²
 • 3.3 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 48 m²
 • 6.9 tỷVND
D
 • 2
 • 3
 • 25 m²
 • 6 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 20.4 m²
 • 3.25 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 33.01 m²
 • 4.3 tỷVND