Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 6
 • 2
 • 102 m²
 • 12.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 16.7 m²
 • 2.3 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 58 m²
 • 5 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 58 m²
 • 5.2 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 6.5 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 7 tỷVND