Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 35.3 m²
 • 7.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 28.41 m²
 • 6.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 54.5 m²
 • 9.5 tỷVND
D
 • 2
 • 3
 • 17.7 m²
 • 4 tỷVND
E
 • 5
 • 5
 • 65.5 m²
 • 11 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 27.7 m²
 • 8.5 tỷVND