Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 51.6 m²
 • 3.35 tỷVND
B
Đã bán
 • 132 m²
 • 4.2 tỷVND
C
 • 63 m²
 • 2.1 tỷVND
D
 • 117 m²
 • 3.95 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 67.1 m²
 • 6 tỷVND
F
 • 55.6 m²
 • 2.25 tỷVND