Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 36 m²
 • 4.4 tỷVND
B
 • 2
 • 3
 • 42.5 m²
 • 3.6 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 29.5 m²
 • 2.15 tỷVND
D
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 38.1 m²
 • 4.4 tỷVND
E
 • 4
 • 6
 • 72 m²
 • 11 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 100 m²
 • 13 tỷVND