Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 54 m²
 • 6.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 75 m²
 • 7.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 27.4 m²
 • 2.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 83.6 m²
 • 3.55 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 57 m²
 • 5.95 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 100 m²
 • 3.5 tỷVND