Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 4
 • 42 m²
 • 4.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 38 m²
 • 2.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 42.5 m²
 • 3.15 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 56 m²
 • 3.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 3.1 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 40 m²
 • 2.9 tỷVND