Nhà đất lân cận

A
 • 43.7 m²
 • 4.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 40 m²
 • 4 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 36 m²
 • 3.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 84 m²
 • 9.1 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 59.8 m²
 • 5.15 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 59.2 m²
 • 6.5 tỷVND