Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 59.2 m²
 • 6.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 128 m²
 • 6.29 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 53.9 m²
 • 4.5 tỷVND
D
 • 125.3 m²
 • 8.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 36 m²
 • 3.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 40 m²
 • 4 tỷVND