Nhà đất lân cận

A
 • 60.2 m²
 • 3.85 tỷVND
B
 • 66 m²
 • 3.95 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 44.4 m²
 • 3.1 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 26.6 m²
 • 2.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 48.5 m²
 • 4.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 97.5 m²
 • 4.75 tỷVND