Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 44.4 m²
 • 3.1 tỷVND
B
Đã bán
 • 97.5 m²
 • 4.75 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 90.6 m²
 • 6.35 tỷVND
D
 • 60.2 m²
 • 3.85 tỷVND
E
Đã bán
 • 140 m²
 • 9.1 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 51 m²
 • 3.5 tỷVND