Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 31.02 m²
 • 3.98 tỷVND
B
 • 4
 • 2
 • 92.2 m²
 • 7.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 100 m²
 • 11 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 24.6 m²
 • 2.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 65 m²
 • 5.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 37.2 m²
 • 3.7 tỷVND