Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 26.8 m²
 • 3.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 3.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 53 m²
 • 4.75 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 133.8 m²
 • 10.6 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 57.1 m²
 • 5.8 tỷVND
F
 • 634.6 m²
 • 38 tỷVND