Nhà đất lân cận

A
 • 634.6 m²
 • 38 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 133.8 m²
 • 10.6 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 53 m²
 • 4.75 tỷVND
D
 • 4
 • 5
 • 65 m²
 • 6.3 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 47.2 m²
 • 4.4 tỷVND
F
 • 4
 • 2
 • 96 m²
 • 6.8 tỷVND