Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 24.5 m²
 • 2.85 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 45 m²
 • 4.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 53.2 m²
 • 5 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 32.6 m²
 • 3.35 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 19.7 m²
 • 2.5 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 67.4 m²
 • 6.8 tỷVND