Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 4
 • 38.3 m²
 • 5.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 35.5 m²
 • 3.1 tỷVND
C
 • 90.5 m²
 • 7.5 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 97.4 m²
 • 14.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 60.6 m²
 • 7.75 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 78.8 m²
 • 4.2 tỷVND