Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 84.4 m²
 • 16.9 tỷVND
B
 • 5
 • 5
 • 67.1 m²
 • 16.5 tỷVND
C
 • 3
 • 4
 • 52 m²
 • 14 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 25 m²
 • 4.1 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 38.6 m²
 • 7.95 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 86.4 m²
 • 7.2 tỷVND