Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 89.13 m²
 • 13 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 56.18 m²
 • 12 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 56.99 m²
 • 11.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 52 m²
 • 15 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 84.16 m²
 • 11 tỷVND
F
Đã bán
 • 360 m²
 • 80 tỷVND