Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 54.6 m²
 • 5.7 tỷVND
B
 • 9
 • 11
 • 85.5 m²
 • 19 tỷVND
C
 • 1
 • 2
 • 22.6 m²
 • 2.9 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 17 m²
 • 2.75 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 19.6 m²
 • 4.55 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 14.9 m²
 • 3.1 tỷVND