Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 16
 • 17
 • 120 m²
 • 17.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 239 m²
 • 41 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 82.58 m²
 • 4.9 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 83 m²
 • 4.6 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 152 m²
 • 12 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 83 m²
 • 4.1 tỷVND