Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 44 m²
 • 3.8 tỷVND
B
 • 23
 • 23
 • 300 m²
 • 21 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 38 m²
 • 3.6 tỷVND
D
 • 5
 • 5
 • 60 m²
 • 5.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 36.8 m²
 • 3.28 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 33.5 m²
 • 2.95 tỷVND