Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 100 m²
 • 16 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 71.1 m²
 • 3.04 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 71.1 m²
 • 2.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 58 m²
 • 3.28 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 2.4 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 73.9 m²
 • 2.3 tỷVND