Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 2
 • 110 m²
 • 12 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 83.5 m²
 • 6.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 29 m²
 • 2.6 tỷVND
D
 • 2
 • 3
 • 67.2 m²
 • 5.5 tỷVND
E
 • 3
 • 1
 • 65.4 m²
 • 17 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 59 m²
 • 8 tỷVND