Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 360.3 m²
 • 23 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 83.5 m²
 • 6.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 29 m²
 • 2.6 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 67 m²
 • 2.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 2.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 2.6 tỷVND