Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 60.9 m²
 • 4.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 37 m²
 • 3 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 58 m²
 • 6.6 tỷVND
D
 • 112 m²
 • 22 tỷVND
E
 • 4
 • 4
 • 48 m²
 • 8.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 152.7 m²
 • 9.5 tỷVND